Thiền định có nghĩa là về nhà với chính mình. Sau đó, bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều đang xảy ra bên trong bạn, và bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều xảy ra xung quanh bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

  Thông Báo

Phân Ưu: Huynh Trưởng cấp Tín Ánh Ngọc Huỳnh Thị Hồng Đào từ trần

Phân Ưu: Huynh Trưởng cấp Tín Ánh Ngọc Huỳnh Thị Hồng Đào từ trần

BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG NHẬN ĐƯỢC AI TÍN TỪ BHD PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CẦN THƠ HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN ÁNH NGỌC HUỲNH THỊ HỒNG ĐÀO Cố vấn Phân Ban GĐPT Thành phố Cần Thơ. Đã tạ thế ngày 7 tháng 12 năm 2018 Nhằm ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất.   BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KIÊN GIANG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN VÀ BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CẦN THƠ NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHỊ SỚM SIÊU SANH TỊNH ĐỘ

Phật Pháp

Chánh Kiến

Diễn Đàn

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tài Liệu

Huấn Luyện

Kiến Hòa

Nhân Vật

Lịch Sử

CLB Bậc Lực 5

Cửa Sổ

Sức Khỏe

Sáng Tác

Thư Giãn