Toàn Thể Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
Vô Cùng Kính Tiếc Ni Trưởng Thích Nữ Như Hải

  Thông Báo

THÔNG BÁO: V/v mời họp lệ quý IV-2018

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2017

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ~~~~~~o0o~~~~~~ Số: 26/TB-GĐPT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội ~~~~~~o0o~~~~~~ Kiên Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2018 THÔNG BÁO V/v mời họp lệ quý IV-2018 Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRONG TỈNH KIÊN GIANG Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo: Phiên họp lệ quý IV-2018 sẽ được tổ...

Phật Pháp

Chánh Kiến

Diễn Đàn

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tài Liệu

Huấn Luyện

Kiến Hòa

Nhân Vật

Lịch Sử

CLB Bậc Lực 5

Cửa Sổ

Sức Khỏe

Thư Giãn