Chạy trốn đau khổ để đi tìm hạnh phúc cũng giống như bạn đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn vậy.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

THÔNG BÁO: mời họp lệ quý IV/2019

THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên  các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 08/2019

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ~~~~~~o0o~~~~~~ Số: 23/TB-GĐPT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội ~~~~~~o0o~~~~~~   Kiên Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2019 THÔNG BÁO Kính gởi : -QUÝ ANH CHỊ BAN VIÊN BHD & BBT            -CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH -KIÊN GIANG- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang thông báo: Phiên họp lệ...

Phật Pháp

Chánh Kiến

Diễn Đàn

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tài Liệu

15 Bài Hát Kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2019

Huấn Luyện

Kiến Hòa

Nhân Vật

Lịch Sử

CLB Bậc Lực 5

Cửa Sổ

Sức Khỏe

Sáng Tác

Thư Giãn