Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trang 1/12 1 2 12