Tài Liệu

Tài Liệu

T
Thiện Vũ
Thông điệp Đại lễ Vesak 2023 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc
29/05/2023
Save
Thông điệp Đại lễ Vesak 2023 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc
G
GĐPT Kiên Giang
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
28/05/2023
Save
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
T
Thiện Vũ
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
27/05/2023
Save
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Thư chúc Tết Quý Mão - 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN
22/01/2023
Save
Thư chúc Tết Quý Mão - 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Điếu văn tưởng niệm Huynh Trưởng cấp Dũng Minh Kim Quách Văn Thành
19/01/2023
Save
Điếu văn tưởng niệm Huynh Trưởng cấp Dũng Minh Kim Quách Văn Thành
G
GĐPT Kiên Giang
Phóng sự: Phật giáo Kiên Giang 5 năm đồng hành cùng Quê hương
27/05/2022
Save
Phóng sự: Phật giáo Kiên Giang 5 năm đồng hành cùng Quê hương
G
GĐPT Kiên Giang
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
11/05/2022
Save
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
10/05/2022
Save
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Xuân miên viễn (HT. Thích Thiện Nhơn)
04/02/2022
Save
Xuân miên viễn (HT. Thích Thiện Nhơn)
G
GĐPT Kiên Giang
Thư chúc Tết Nhâm Dần của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
01/02/2022
Save
Thư chúc Tết Nhâm Dần của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Diễn văn Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
25/05/2021
Save
Diễn văn Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2565 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
25/05/2021
Save
Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2565 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam