Thứ hai, Ngày 28 tháng 11 Năm 2022 (Ngày 5 tháng 11 năm Nhâm Dần)
Con người hy sinh hiện tại cho tương lai nhưng cuộc sống chỉ có trong hiện tại. Đó là lý do tại sao chúng ta nên đi theo một cách mà mỗi bước có thể đưa chúng ta đến đây và bây giờ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thông Báo

Thông Báo

Trang 1/20 1 2 20