Thông Báo

Thông Báo

G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v dự lễ chung thất cố NT Thích Nữ Ánh Liên và họp lệ quý III năm 2024
14/06/2024
Save
THÔNG BÁO: V/v dự lễ chung thất cố NT Thích Nữ Ánh Liên và họp lệ quý III năm 2024
G
GĐPT Kiên Giang
KẾ HOẠCH: Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2024 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang
27/05/2024
Save
KẾ HOẠCH: Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2024 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
18/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2568
13/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2568
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
06/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Kế hoạch: tổ chức hội diễn văn nghệ lần III - GĐPT Kiên Giang
03/05/2024
Save
Kế hoạch: tổ chức hội diễn văn nghệ lần III - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I - bậc Trì
14/04/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I - bậc Trì
G
GĐPT Kiên Giang
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
14/04/2024
Save
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
G
GĐPT Kiên Giang
KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện kỳ thi kết khoá bậc Kiên và Khảo sát năm thứ I bậc Trì
23/03/2024
Save
KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện kỳ thi kết khoá bậc Kiên và Khảo sát năm thứ I bậc Trì
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2024
14/03/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2024
G
GĐPT Kiên Giang
Kế hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
14/03/2024
Save
Kế hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v Chúc tết Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang và tưởng niệm chư vị Huynh trưởng quá cố
26/01/2024
Save
THÔNG BÁO: V/v Chúc tết Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang và tưởng niệm chư vị Huynh trưởng quá cố