Browsing loại

Kiến Hòa

Kiến Hòa

Cây Phướn Chùa Phật

Phan / phướn là danh từ của nhà Phật để chỉ chung các loại cờ xí. Phan / phướn có tác dụng hàng ma đuổi quỷ. Một lá phan có 3 phần : đầu phan hình tam giác, thân phan hình chữ nhật dài, phần dưới có nhiều tua tuội gọi là chân phan. Phan /…
Đọc thêm...

Nam Huệ Năng – Bắc Thần Tú

Thật ra do giáo pháp đốn ngộ của Nam Huê Năng thâm nhập vào tâm tư người tu Thiền hơn giáo pháp tiệm tu của Bắc Thần Tú, thành lâu dần người ta hầu như quên Thần Tú cũng là một bậc Đại sư kiệt xuất và tiệm tu cũng có cái hay của nó.
Đọc thêm...