Tập thể Lam viên GĐPT Kiên Giang
Thành kính tưởng niệm

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

tân viên tịch

Kiến Hòa

Kiến Hòa

Trang 1/6 1 2 6