Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Kiến Hòa

Kiến Hòa

Trang 1/5 1 2 5