Tập thể Lam viên GĐPT Kiên Giang
Thành kính tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

tân viên tịch

Sáng Tác

Sáng Tác

Trang 1/14 1 2 14