Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Điều đáng tán dương là với khả năng tiềm ẩn sẵn có của nhiều huynh trưởng. Họ rất tâm huyết với đạo pháp, dù đi kinh tế mới, ở miền Duyên Hải hay Tây Nguyên nhưng chí nguyện “Tình Lam” của các anh chị không bao giờ xao lãng. Chính vì thế mà nơi nào có bước chân của anh chị huynh trưởng thì nơi đó GĐPT dần dần được hình thành. Bước đầu, các huynh trưởng kết hợp với các bác Phật tử thâm niên ở vùng kinh tế mới thành lập Khuôn hội và cứ thế mỗi Khuôn hội được thành lập là mỗi mầm mống GĐPT dần dần được ra đời.

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả : THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 21) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả : THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 20) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 19) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 18) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 17) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Từ việc áp dụng qui chế huynh trưởng theo tinh thần và theo quyết định của đại hội tại Đà Lạt. Ban hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên, Trung phần cũng như Nam phần thiết lập hồ sơ quản trị huynh trưởng, xếp cấp và tổ chức lễ thọ cấp cho huynh trưởng.

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ hai được triệu tập với đầy đủ các đại diện của 3 miền Nam, Trung, Bắc, gồm 63 đại biểu, họp tại chùa Từ Đàm-Huế trong ba ngày 01, 02 và 03 tháng 01 năm 1953.

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 14) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Phát xuất từ Hội An Nam Phật Học, các vị hữu công sáng lập của hội rất quan tâm đến thế hệ trẻ và đây là nguồn cội, là động lực để cho Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục sinh trưởng, rồi những tổ chức khác ra đời như: Đồng Ấu Phật Tử, Gia Đình Phật Hóa Phổ.