Thứ tư, Ngày 28 tháng 9 Năm 2022 (Ngày 3 tháng 9 năm Nhâm Dần)
Khi chúng ta vội vã, chúng ta in lo lắng và buồn phiền trên trái đất. Chúng ta phải đi theo một cách mà chúng ta chỉ in hòa bình và thanh thản.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Lịch Sử

Lịch Sử

Trang 1/13 1 2 13