Phật Pháp

Phật Pháp

G
GĐPT Kiên Giang
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm Giáp Thìn: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh
16/02/2024
Save
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm Giáp Thìn: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh
b
buutho
Lửa Cư Gia Sưởi Ấm Đạo Phu Thê Phần 2
21/01/2024
Save
Lửa Cư Gia Sưởi Ấm Đạo Phu Thê Phần 2
b
buutho
Lửa Cư Gia Sưởi Ấm Đạo Phu Thê - Phần 1
11/12/2023
Save
Lửa Cư Gia Sưởi Ấm Đạo Phu Thê - Phần 1
b
buutho
Lửa Căn Bản Thắp Sáng Tình Phụ (Mẫu) Tử - Phần 2
07/12/2023
Save
Lửa Căn Bản Thắp Sáng Tình Phụ (Mẫu) Tử - Phần 2
b
buutho
Lửa Căn Bản Thắp Sáng Tình Phụ (Mẫu) Tử - Phần 1
06/12/2023
Save
Lửa Căn Bản Thắp Sáng Tình Phụ (Mẫu) Tử - Phần 1
G
GĐPT Kiên Giang
Ý nghĩa hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm (Bodhisatva Avalokitesvara)
02/11/2023
Save
Ý nghĩa hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm (Bodhisatva Avalokitesvara)
G
GĐPT Kiên Giang
Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023: Đức Thế Tôn - Bậc Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi
28/05/2023
Save
Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023: Đức Thế Tôn - Bậc Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi
G
GĐPT Kiên Giang
Ý nghĩa Phật đản: Trang nghiêm Giáo hội là củng cố ngôi Tăng bảo, duy trì mạng mạch Phật pháp
11/05/2022
Save
Ý nghĩa Phật đản: Trang nghiêm Giáo hội là củng cố ngôi Tăng bảo, duy trì mạng mạch Phật pháp
G
GĐPT Kiên Giang
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
11/05/2022
Save
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
G
GĐPT Kiên Giang
Nghe lại lời sách tấn đầu xuân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
06/02/2022
Save
Nghe lại lời sách tấn đầu xuân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
G
GĐPT Kiên Giang
Ý nghĩa Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
25/05/2021
Save
Ý nghĩa Phật đản PL.2565 – DL.2021 của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
G
GĐPT Kiên Giang
NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH
20/10/2020
Save
NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH