Thứ tư, Ngày 28 tháng 9 Năm 2022 (Ngày 3 tháng 9 năm Nhâm Dần)
Sự sợ hãi làm chúng ta tập trung vào quá khứ và lo lắng về tương lai. Nếu chúng ta có thể thừa nhận sự hiện diện của nó, chúng ta có thể nhận ra rằng ngay bây giờ chúng ta vẫn ổn. Ngay bây giờ, hôm nay, chúng ta vẫn còn sống, và cơ thể chúng ta đang làm những việc kỳ diệu. Mắt của chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bầu trời tuyệt đẹp. Tai của chúng ta vẫn có thể nghe tiếng nói của những người thân yêu.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp

Phật Pháp

Trang 1/13 1 2 13