Browsing loại

Trò Chơi

Trò Chơi

Chăm Học Phật Pháp

Mục Đích: Khuyến khích các Anh Chị Em học và nhớ đến các danh từ Phật học. Việc tìm hiểu các danh từ này thông qua những nội dung Phật Pháp hoặc tự các Anh Chi nghiên cứu tự học.
Đọc thêm...

Nhắc Tên Làm Quen

Mục Đích: Tạo cơ hội cho các em trong Đoàn, trong Gia Đinh ghi nhớ tên, nhất là Pháp danh của nhau; đặc biệt ở những lúc có những đoan sinh mới vào đoàn, hình thành một không khí vui tươi thân ái.
Đọc thêm...

Biển Khổ – Niết Bàn

Mục Đích: Nhắc nhỡ các em về lời dạy của Đức Phật: Đời là biển khổ với Pháp “ Tứ Diệu Đế”. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi biển khổ để được an vui hạnh phúc là phải nổ lực tu tập” Lánh xa việc ác làm nhiều việc lành”
Đọc thêm...

Con Voi Hạnh Phúc

Mục Đích: Nhắc nhỡ các Em nhớ lai sự tích con Voi sáu ngà mà Hoàng Hậu Ma-Gia mộng thấy. Voi là loài động vật ăn cỏ, hiền lành nên đươc mọi người yêu mến. Rèn luyện thân thể, múa, uốn dẽo cho các em Đoàn viên GĐPT.
Đọc thêm...

Chào Kính

Mục Đích:Rèn luyện tinh thần tôn trọng điều lệnh, kỷ luật, biết tôn trọng Chư Tôn Đức, Quý Bác, Anh Chị Huynh Trưởng. Các Em, mà không bắt chước làm theo một cách vô thức.
Đọc thêm...