Browsing loại

Tin Tức

Tin Tức

Nội dung phiên họp lệ quý I/2024

Ngày 31/12/2023, Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tổ chức phiên họp lệ Quý I/2024 để thảo luận phương hướng hoạt động trong năm 2024. Sau 5 giờ thảo luận nghiêm túc, toàn bộ Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã thống nhất một số…
Đọc thêm...