Browsing loại

Tin Tức

Tin Tức

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc…

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX LỜI NÓI ĐẦU Trong hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật đã trở thành tôn giáo…
Đọc thêm...