Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GĐPT Ngọc Hải

GĐPT Ngọc Hải

Không có nội dung