GĐPT Ngọc Hải

GĐPT Ngọc Hải

G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2020 tại GĐPT Ngọc Hải
08/11/2020
Save
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2020 tại GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Tất niên Kỷ Hợi
28/01/2020
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Tất niên Kỷ Hợi
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ phát nguyện cuối năm của GĐPT Ngọc Hải
28/01/2020
Save
Lễ phát nguyện cuối năm của GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Lên Đoàn
28/01/2020
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Lên Đoàn
G
GĐPT Kiên Giang
Sân chơi quý 3/2019 của GĐPT Ngọc Hải
03/11/2019
Save
Sân chơi quý 3/2019 của GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát thi đua đơn vị vững mạnh tại GĐPT Ngọc Hải
18/09/2019
Save
Khảo sát thi đua đơn vị vững mạnh tại GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
17/08/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Phát Nguyện cho đoàn sinh đủ điều kiện
17/08/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Phát Nguyện cho đoàn sinh đủ điều kiện
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Trại Hè: Ngọc Hải I
31/07/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Trại Hè: Ngọc Hải I
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Ra Mắt GĐPT Ngọc Hải
13/05/2019
Save
Lễ Ra Mắt GĐPT Ngọc Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức ngày hội vui xuân Kỷ Hợi
14/02/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức ngày hội vui xuân Kỷ Hợi
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức phát nguyện đầu năm 2019
02/02/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức phát nguyện đầu năm 2019