GĐPT Bửu An tổ chức phát nguyện cho đoàn sinh

Sáng chủ nhật ngày 10/4/2016, tại Chánh điện chùa Bửu Sơn, Ban Huynh trưởng GĐPT Bửu An đã tổ chức Lễ phát nguyện vào đoàn cho những em đoàn sinh sinh hoạt đều đặn, chuyên cần, có tinh thần tu học và có đạo đức tốt.

GĐPT Bửu An: Tổ chức cuộc thi kể chuyện đạo và...

Với mục đích giáo dục những đức tính tốt, giá trị giáo dục cao đẹp của Phật Giáo; cũng như tuyên truyền sâu rộng cho các em đoàn sinh mới đến với đơn vị về giáo lý Phật đà, những bài học đạo đức, xã hội sâu sắc, đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân các em đoàn sinh hướng thiện.