Thứ ba, Ngày 27 tháng 9 Năm 2022 (Ngày 2 tháng 9 năm Nhâm Dần)
Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GĐPT Bửu An

GĐPT Bửu An