GĐPT Bửu An: Tổ chức phát nguyện cho đoàn sinh

Buổi lễ phát nguyện có sự chứng minh của Ni sư Thích nữ Thể Liên (Thường trụ chùa Bửu Sơn), cùng Ban huynh trưởng đơn vị và 52 em đoàn sinh, trong đó có 22 em được phát nguyện kỳ này.

Đơn vị đã thực hiện đúng chương trình buổi lễ phát nguyện trong không khí vui tươi và trang nghiêm. Ni sư chứng minh đã ban đạo từ sách tấn cho huynh trưởng và đoàn sinh nhằm động viên đơn vị hãy cố gắng tiến bộ và trưởng thành hơn.

Trước đó, Ni sư Thích nữ Thể Liên cũng đã tổ chức buổi lễ quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ giới cho 22 em nói trên.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.