GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Thông Báo T
Thông Báo
THÔNG BÁO: v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
18/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
Thông Báo T
Thông Báo
THÔNG BÁO: v/v tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2568
13/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v tham dự Đại lễ Phật Đản PL.2568
Thông Báo T
Thông Báo
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
06/05/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v Tổ chức Lễ Thọ Cấp Tập, Tín Cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
Thông Báo T
Thông Báo
Kế hoạch: tổ chức hội diễn văn nghệ lần III - GĐPT Kiên Giang
03/05/2024
Save
Kế hoạch: tổ chức hội diễn văn nghệ lần III - GĐPT Kiên Giang
Tin GĐPT Kiên Giang T
Tin GĐPT Kiên Giang
Kiên Giang: Long trọng khai mạc trại Ananda I - trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
01/05/2024
Save
Kiên Giang: Long trọng khai mạc trại Ananda I - trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, đội chúng trưởng, phó, đầu thứ đàn
Thông Báo T
Thông Báo
THÔNG BÁO: v/v thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I - bậc Trì
14/04/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I - bậc Trì
Thông Báo T
Thông Báo
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
14/04/2024
Save
Kế hoạch tổ chức: Trại bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng, Đội - chúng trưởng - phó, Đầu - thứ đàn năm 2024
Tin GĐPT Kiên Giang T
Tin GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổ chức lễ tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư tiền bối hữu công
08/04/2024
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổ chức lễ tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư tiền bối hữu công
Thông Báo T
Thông Báo
KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện kỳ thi kết khoá bậc Kiên và Khảo sát năm thứ I bậc Trì
23/03/2024
Save
KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện kỳ thi kết khoá bậc Kiên và Khảo sát năm thứ I bậc Trì
Thông Báo T
Thông Báo
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2024
14/03/2024
Save
THÔNG BÁO: v/v mời họp lệ quý II/2024
Thông Báo T
Thông Báo
Kế hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
14/03/2024
Save
Kế hoạch: Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ Chư vị tiền bối Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
Phật Pháp P
Phật Pháp
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm Giáp Thìn: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh
16/02/2024
Save
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu năm Giáp Thìn: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh