THÔNG BÁO: V/v dự lễ chung thất cố NT Thích Nữ Ánh Liên và họp lệ quý III năm 2024

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 17/2024/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v dự lễ chung thất cố Ni Trưởng Thích Nữ Ánh Liên
và họp lệ quý III năm 2024

Kính gửi : – QUÝ ANH CHỊ ỦY VIÊN PHÂN BAN
– QUÝ ANH CHỊ HUYNH TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ
GĐPT KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thường trực Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang xin thông báo về việc dự lễ chung thất cố Ni trưởng và phiên họp lệ quý III-2024 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên như sau:

I. Thời gian:

 • Lễ chung thất cố Ni trưởng: 8 giờ, thứ Bảy ngày 22/6/2024 (ngày 17/5/Giáp Thìn)
 • Họp lệ quý lúc: 13 giờ 30, thứ Bảy ngày 22/6/2024 (ngày 17/5/Giáp Thìn)

II. Địa điểm:

 • Lễ chung thất: TX Ngọc Hải (Tp Rạch Giá)
 • Họp lệ quý: Chùa Kim Quang (Thành phố Rạch Giá)

III. Thành phần tham dự:

 1. Các huynh trưởng ủy viên Phân ban GĐPT Tỉnh.
 2. Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các đơn vị.
 3. Các huynh trưởng có cấp không thuộc các thành phần trên.

IV. Nội dung phiên họp:

 1. Rút kinh nghiệm các hoạt động đã tổ chức trong quý II-2024
 2. Triển khai kế hoạch tổ chức trại liên huấn luyện huynh trưởng miền Tây Nam Bộ.
 3. Thảo luận kế hoạch tu học huynh trưởng niên khoá 2024-2025.
 4. Kế hoạch thi lên bậc năm 2024.
 5. Bàn thảo một số kế hoạch của Phân Ban trong quý III/2024.

V. Chuẩn bị:

Các đơn vị khi về dự họp xin chuẩn bị các việc cần thiết sau đây:

 • Nộp báo cáo hoạt động quý II-2024 và chương trình sinh hoạt quý III-2024.
 • Nộp danh sách Ban Huynh trưởng nửa cuối năm 2024

Lưu ý: Báo cáo hoạt động, chương trình sinh hoạt và danh sách cần đúng mẫu Phân Ban đã ban hành (xem mục đính kèm).

Rất mong các anh chị cố gắng sắp xếp công việc để có mặt tham dự để góp phần cho phiên họp được thành công tốt đẹp.

 

NƠI NHẬN:

 • ĐĐ Trưởng ban HDPT “Để báo cáo”
 • Quý anh chị có tên tại mục III  “để thực hiện”
 • Lưu hồ sơ

Đính kèm:

TM. BHD PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Và người khác không biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai hiểu được
  Tranh luận được lắng êm.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 07 năm 2024
  19
  Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
  Thứ 6
  Ngày Giáp Thân
  Tháng Tân Mùi
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  14
  Tháng 06
  Kiên Giang