Tin GĐPT Việt Nam

Tin GĐPT Việt Nam

G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
15/01/2024
Save
Lễ Thọ Cấp Dũng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Khai Mạc Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự Năm 2023 Của Phân Ban GĐPT Trung Ương
15/01/2024
Save
Lễ Khai Mạc Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Phật Sự Năm 2023 Của Phân Ban GĐPT Trung Ương
G
GĐPT Kiên Giang
Trực tiếp: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương năm 2023
12/01/2024
Save
Trực tiếp: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương năm 2023
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương Nhiệm Kỳ 2022 – 2027 Tổ Chức Hội Nghị Thảo Luận Chương Trình Hoạt Động Nhiệm Kỳ
21/03/2023
Save
Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương Nhiệm Kỳ 2022 – 2027 Tổ Chức Hội Nghị Thảo Luận Chương Trình Hoạt Động Nhiệm Kỳ
G
GĐPT Kiên Giang
Khởi động trại Lục Hòa XIII-2023
04/03/2023
Save
Khởi động trại Lục Hòa XIII-2023
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Trung Ương truy thăng cấp Dũng cho anh Minh Kim Quách Văn Thành
19/01/2023
Save
Phân Ban GĐPT Trung Ương truy thăng cấp Dũng cho anh Minh Kim Quách Văn Thành
G
GĐPT Kiên Giang
Chùm ảnh: Phân Ban GĐPT Trung Ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022
10/10/2022
Save
Chùm ảnh: Phân Ban GĐPT Trung Ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022
G
GĐPT Kiên Giang
Trại Vạn Hạnh V - KV1: Lễ khai mạc trại giai đoạn 2
02/05/2022
Save
Trại Vạn Hạnh V - KV1: Lễ khai mạc trại giai đoạn 2
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Khai mạc giai đoạn 2 Trại huấn luyện Vạn Hạnh V khu vực 2
02/05/2022
Save
Lễ Khai mạc giai đoạn 2 Trại huấn luyện Vạn Hạnh V khu vực 2
G
GĐPT Kiên Giang
Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Bửu Tống Hồ Cầm từ trần
11/03/2022
Save
Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Bửu Tống Hồ Cầm từ trần
G
GĐPT Kiên Giang
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam
19/12/2021
Save
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu chư vị tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố
18/12/2021
Save
GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu chư vị tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố