Khởi động trại Lục Hòa XIII-2023

Ngày 18/2/2023 (ngày 28 tháng Giêng âm lịch), đại diện Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã đến chùa Bửu Thọ vấn an Hòa Thượng viện chủ và tiến hành các bước tiền trạm trại Lục Hòa XIII-2023.

Tại buổi làm việc, các anh chị Huynh trưởng đã vấn an sức khỏe và xin phép Hòa Thượng viện chủ được tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu GĐPT Kiên Giang mang tên Lục Hòa XIII tại chùa Bửu Thọ vào hai ngày 29 và 30/4/2023. Hòa Thượng rất hoan hỷ cho phép và hứa khả sẽ tạo mọi điều kiện để trại được thành công tốt đẹp.

Sau khi vấn an Hòa Thượng, các anh chị Huynh trưởng đã xem xét toàn bộ đất trại gồm nơi nghỉ ngơi, đất cắm trại, địa điểm tổ chức các trò chơi…

Tuy là một ngôi chùa ở miền quê, chùa Bửu Thọ lại có một không gian rộng rãi với đầy đủ các phương tiện hỗ trợ cho việc mở trại. Với những điều kiện tốt đẹp của chùa và sự hỗ trợ hết mình của Chư Tôn Đức, quý Phật Tử, hứa hẹn kỳ trại Lục Hòa XIII sẽ có nhiều thành công mới…

Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 01 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 02 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 03 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 04 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 05 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 06 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 07 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 08 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 09 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 10 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 11 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 12 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 13 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 14 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 15 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 16 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 17 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 18 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 19 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 20 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 21 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 22 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 23 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 24 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 25 Phan Ban Gdpt Kien Giang Khoi Dong Trai Luc Hoa 13 26

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.