Kinh Pháp Cú: Phẩm A-La-Hán – Phẩm Ngàn

https://www.youtube.com/watch?v=u8hSNHPKd3U 7. Phẩm A-La-Hán 90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.”91. “Tự sách tấn, chánh...

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Trí Quang

Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ấy, hơn vài thập kỷ trước thập kỷ 2530 (1975-1985), có liên...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Kẻ Ngu – Phẩm Hiền Trí

https://www.youtube.com/watch?v=3nqje79Qj_I 5. Phẩm Kẻ Ngu 60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”61. “Tìm không được...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Tâm – Phẩm Hoa

https://www.youtube.com/watch?v=sphPQt3wJ8Q 3. Phẩm Tâm 33. “Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.”34. “Như cá quăng trên...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Song Yếu – Phẩm Không Phóng Dật

Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do đức Phật nói ra trong nhiều dịp khác nhau, trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh Pháp của Ngài. Các bài kệ nầy được sắp xếp trong 26 phẩm, do các vị đại đệ tử thu xếp và tụng đọc trong Ðại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên sau khi Ðức Phật nhập diệt.

Kinh Tiểu Bộ Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng

Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), có lẽ đã được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyển nầy gồm 9 bài kinh, bao gồm các đề tài cơ bản cho những vị xuất gia bắt đầu đời sống tu hành tại các tu viện. Tuy nhiên, nhiều đoạn kinh cũng được dùng để giới thiệu các căn bản Phật Pháp cho các cư sĩ.

Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu (tiếp theo)

TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU ( 1918 – 2012 )  HTr cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG NHU HTr cấp Dũng Tâm Giới PHAN...

Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

Bắt đầu năm 2019 này, Website gdptkiengiang,vn tiếp tục giới thiệu đến độc giả một nhân vật kiệt xuất khác của Phật Giáo Việt Nam được giới học Phật tôn vinh là “Huyền Trang của Phật giáo Việt Nam”, đó là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vì sao Ngài được ví như pháp sư Tam Tạng Huyền Trang của Phật giáo Trung Hoa?

Như Huyễn Thiền Sư Chúc Tết

Nhân dịp Xuân về, BBT website gdptkiengiang.vn xin mời quý độc giả lắng nghe pháp nhủ "Chúc Tết" từ Hòa Thượng Thích Từ Thông.

Bát Nhã Tâm Kinh kỳ 4

Đã bao lần tôi định bụng lội khơi vào biển Bát Nhã bao la ấy. Rồi lòng tự nhủ lòng. Không thể lội trong biển mênh mông không bờ bến. Mà biển nào cũng phải có bờ chứ. Tay lưới dù lớn, dài bao nhiêu cũng phải có giềng. Áo rộng cỡ nào cũng phải có bâu. Tôi cương quyết phải tìm bờ để vào, phải nắm giềng để phăng lưới, phải xách bâu mới xếp áo đựợc.