Browsing loại

Thơ

Thơ

Tiễn Minh Trọng

Bài thơ do anh huynh trưởng cấp Tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long, nguyên chánh thư ký Phân Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thành Phố Hồ Chí Minh sáng tác kính tặng anh linh huynh trưởng cấp Tấn Minh Trọng Nguyễn Khoa Khải.
Đọc thêm...