Chúc Xuân

CHÚC XUÂN

Xuân về hoa nở khắp muôn phương

Tràn ngập niềm vui mọi nẻo đường

Trân trọng chắp tay lời nguyện chúc

Cho đời thắm mãi nghĩa yêu thương

Gia thông tấn phát xây giềng mối

Đạo đức điểm tô toả ngát hương

Vạn sự hanh thông thêm phú quý

Tâm thành khởi sự phúc miên trường.

Năm Mới Chúc Nhau

NĂM MỚI CHÚC NHAU

Năm mới đến rồi ta chúc nhau

Tu thân tấn đạo mãi dồi trao

Tham sân chuyển hoá thân đa nghiệp

Không não không phiền hết đớn đau

Giác ngộ nhân sanh thường biến đổi

Cuộc đời sớm tối vội qua mau

Xuân lai xuân khứ hà xuân tận

Miên viễn xuân này mãi tặng nhau.

Nguồn Xuân

NGUỒN XUÂN

Cuộc thế vần xoay mãi tháng ngày

Đông tàn khép lại đến xuân lai

Càn khôn thế thọ người thêm tuổi

Hoa lá muôn màu cũng đổi thay

Xuân đến xuân đi xuân mãi đó

Hoa tàn hoa nở dễ nào phai

Mong ai cảm thấu nguồn xuân ấy

Để sắc hương xuân mãi thắm hoài.

Xuân

XUÂN

Xuân đáo bình an khắp mọi nhà

Xuân sang lộc biếc thắm ngàn hoa

Xuân khai phú quý gia đường thịnh

Xuân hựu môn trung chữ hợp hoà

Xuân tấn tam đa nghinh ngũ phúc

Xuân thời hảo tiết khắp gần xa

Xuân vui thoả ý lòng chan chứa

Xuân nguyện cùng nhau sống vị tha.

Xuân Trong Cửa Thiền

XUÂN TRONG CỬA THIỀN

Xuân đến nhân gian rộn tiếng cười

Xuân về hoa nở sắc hồng tươi

Xuân lai nguyện chúc bình an đáo

Xuân khứ lòng ta vẫn rạng cười

Xuân đạo đến đi hoa mãi nở

Xuân thiền lai khứ mãi vui cười

Xuân trong ánh đạo thường miên viễn

Xuân ấy vĩnh hằng xuân thắm tươi.

Cung Chúc Tân Xuân

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Xuân đến tặng nhau rộn tiếng cười

Trong niềm hoan hỷ ý vui tươi

Hoà chung tất cả từng câu chúc

Xuân thắm bình an với mọi người

Cúc biếc đâm chồi tài vượng tiến

Mai vàng khoe nhuỵ sắc hương tươi

Ấu niên già trẻ bình an phước

Lộc thọ toàn gia mãi vẹn mười.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here