Browsing loại

Chánh Kiến

Chánh Kiến

Cháy Nhà Ra Mặt Chuột

Tờ báo New Yorker (Hoa Kỳ) ra ngày 21-9-2020 mới đây có đăng bài viết của một phóng viên người Mỹ phỏng vấn cô Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân Covid số 17 tại Việt Nam. Qua bài báo, cô ta đã trút giận lên nhà nước, cơ quan truyền thông và…
Đọc thêm...