Huynh Trưởng GĐPT Thống Nhất Quan Điểm và Hành Động Để Góp Phần Bảo Toàn Dân Số Phật Giáo Việt Nam

Trong bài viết trước, chúng tôi đã phân tích các nguyên nhân làm cho Phật giáo không nhiều tin đồ so với các tôn giáo hữu thần như Ấn Độ giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo, đồng thời chúng tôi cũng lý giải vì sao cứ mỗi kỳ thống kê dân số toàn quốc thì Phật giáo Việt Nam lại vơi đi một số lượng không nhỏ tín đồ.

Đối vơi những nguyên nhân chủ quan đưa đến việc Phật giáo không có nhiều tín đồ thì người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta bất lực vì đó là trách nhiệm của Giáo hội và chư Tăng, Ni.

Riêng trước những lý do khách quan mà chúng tôi đã nêu trong bài viết trước thì nay xin mạo muội đưa ra ý kiến như sau để trên một trăm ngàn huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử trong cả nước thống nhất quan điểm và hành động nhằm chấm dứt tình trạng phi lý khiến dân số Phật giáo cứ vơi dần sau mỗi lần thống kê dân số Việt Nam.

1) Chỉ có tăng, ni mới được công nhận là “người theo đạo Phật” ?

Đây là một luận điệu mới xuất hiện gần đây tại nột số điểm làm Căn cước công dân. Nhiều Phật tử đã vì luận điệu này mà đành lòng từ bỏ thân phận Phật tử của mình. Trên thực tế, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam đã nói rõ:

 

“Tín đồ đạo Phật bao gồm hai hạng người:
– Người xuất gia vào chùa tu tập gọi là Tăng và Ni
– Người tu tại gia gọi là cư sĩ Phật tử”

Chúng ta chính là hạng cư sĩ Phật tử, tức cũng là tín đồ đạo Phật. Thế tại sao không được kê khai mình theo đạo Phật? Vậy thì xin đề nghị với anh chị em huynh trưởng cả nước hãy quyết liệt chống lại luận điệu này của bọn xấu. Đừng nghe theo chúng mà từ bỏ đạo Phật của mình.

Huynh Truong Gdpt Thong Nhat Quan Diem Va Hanh Dong De Gop Phan Bao Toan Dan So Phat Giao Viet Nam 1

2) Khai mình theo đạo Phật sẽ gặp khó khăn trong công việc làm ăn?

Đây là luận điệu không có căn cứ, anh chị em mình đừng tin theo chúng. Hiến pháp nước ta đã ghi “Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng” có nghĩa là mọi người có quyền tin hay không tin theo một tôn giáo nào. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều doanh nhân theo đạo Phật rất thành đạt, thí dụ như ông Nguyễn Xuân Trường, người đã bỏ tiền ra xây hai ngôi chùa Bái Đính và Tam Chúc đấy. Nếu ông ấy gặp khó khăn trong công việc làm ăn thì làm sao ông có tiền xây hai ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á như vậy? Huynh trưởng chúng ta hãy vững niềm tin vào đạo pháp đừng mắc lừa bọn xấu nhé!

3) Muốn khai theo đạo Phật thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh

Đây là một cách làm rất ư là quan liêu, lộ rõ ý đồ muốn làm khó chúng ta chỉ vì không mang theo giấy tờ mà từ bỏ đạo Phật. Thật ra, luận điệu này cho thấy bọn xấu đã cùn đường bí lối không còn cớ gì để bắt chúng ta bỏ đạo nên phải dùng tới cái mánh khóe “hành chánh” thô thiển này. Chứ trên đời này, theo đạo hay không là do tâm ý tự nguyện tự giác của con người chớ đâu cần giấy tờ gì mới chứng minh rằng mình có đạo.

Vậy, đối với cách làm máy móc này, anh chị em chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ : tờ phái quy y hoặc thẻ tín đồ do giáo hội cấp để bọn xấu không bắt chúng ta bỏ đạo Phật được.

Một khi huynh trưởng chúng ta đã quán triệt quan điểm trên đây thì không một thế lực nào, không một luận điệu nào có thê khiến chúng ta bỏ đạo Phật được, trừ phi đức tin chúng ta đã phai nhạt, hoặc là chúng ta bị gài bẫy bằng hôn nhân, bị mua chuộc bằng tiền tài vật chất, bị dụ dỗ bằng địa vị xã hội v.v… mà chúng ta tự nguyện rời bỏ đạo Phật để theo một đạo khác thì người viết xin đành… bó tay.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.