Lắng nghe và hiểu được những đau khổ bên trong sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề mà chúng ta gặp phải.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tin Đơn Vị

Tin Đơn Vị

Trang 1/23 1223