GĐPT Phước Lập

GĐPT Phước Lập

T
Thiện Vũ
GĐPT Phước Lập Tổ Chức Trại Xuân Mừng Chu Niên Lần Thứ 6
29/01/2024
Save
GĐPT Phước Lập Tổ Chức Trại Xuân Mừng Chu Niên Lần Thứ 6
T
Thiện Vũ
GĐPT Phước Lập: Tổ chức Tất niên và làm công quả đón xuân 2023
20/02/2023
Save
GĐPT Phước Lập: Tổ chức Tất niên và làm công quả đón xuân 2023
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Ra Mắt GĐPT Phước Lập, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang
13/01/2020
Save
Lễ Ra Mắt GĐPT Phước Lập, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Quy Y Tam Bảo Và Phát Nguyện Đeo Huy Hiệu Hoa Sen Của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Phước Lập
19/09/2019
Save
Lễ Quy Y Tam Bảo Và Phát Nguyện Đeo Huy Hiệu Hoa Sen Của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Phước Lập
G
GĐPT Kiên Giang
Đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y ca sa tại Bổn tự
12/09/2018
Save
Đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y ca sa tại Bổn tự
G
GĐPT Kiên Giang
Chùa Phước Lập phát quà cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử
03/09/2018
Save
Chùa Phước Lập phát quà cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử