CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

G
GĐPT Kiên Giang
Tinh Thần Trại Vạn Hạnh
10/10/2021
Save
Tinh Thần Trại Vạn Hạnh
G
GĐPT Kiên Giang
Khai mạc trực tuyến Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V - 2021
10/10/2021
Save
Khai mạc trực tuyến Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V - 2021
G
GĐPT Kiên Giang
Kế hoạch tổ chức trại Vạn Hạnh V Trung ương
09/10/2021
Save
Kế hoạch tổ chức trại Vạn Hạnh V Trung ương
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v tăng cường công tác chống dịch Covid-19
30/07/2020
Save
THÔNG BÁO: V/v tăng cường công tác chống dịch Covid-19
G
GĐPT Kiên Giang
Đề cương ôn tập năm thứ 4 bậc Lực V (phần 2)
23/06/2020
Save
Đề cương ôn tập năm thứ 4 bậc Lực V (phần 2)
G
GĐPT Kiên Giang
Thông báo về tổ chức thi kết thúc năm thứ tư bậc Lực V
20/06/2020
Save
Thông báo về tổ chức thi kết thúc năm thứ tư bậc Lực V
G
GĐPT Kiên Giang
Đề cương ôn tập năm thứ 4 bậc Lực V (2016 - 2020)
07/04/2020
Save
Đề cương ôn tập năm thứ 4 bậc Lực V (2016 - 2020)
G
GĐPT Kiên Giang
Đáp Án Kỳ Thi Khảo Sát Kết Thúc Năm Thứ 3, bậc Lực V Trung Ương
16/07/2019
Save
Đáp Án Kỳ Thi Khảo Sát Kết Thúc Năm Thứ 3, bậc Lực V Trung Ương
G
GĐPT Kiên Giang
Đề và Đáp Án Kỳ Thi Kết Khóa Năm Thứ 2, Bậc Lực V
22/07/2018
Save
Đề và Đáp Án Kỳ Thi Kết Khóa Năm Thứ 2, Bậc Lực V
G
GĐPT Kiên Giang
Ban Điều Hành Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ Tổ Chức Thi Kết Khóa Năm II (2018) Và Khai Khóa Năm III (2019)
17/07/2018
Save
Ban Điều Hành Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ Tổ Chức Thi Kết Khóa Năm II (2018) Và Khai Khóa Năm III (2019)
G
GĐPT Kiên Giang
Bảng Phân Công Điều Hành Cuộc Thi Kết Khóa Năm II Và Lễ Khai Khóa Năm III Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ
08/07/2018
Save
Bảng Phân Công Điều Hành Cuộc Thi Kết Khóa Năm II Và Lễ Khai Khóa Năm III Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ
G
GĐPT Kiên Giang
Thông Báo: V/v Thi kết khóa năm thứ hai và khai khóa năm thứ ba
20/05/2018
Save
Thông Báo: V/v Thi kết khóa năm thứ hai và khai khóa năm thứ ba