Chạy trốn đau khổ để đi tìm hạnh phúc cũng giống như bạn đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn vậy.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

Trang 1/2 1 2