Bảng Phân Công Điều Hành Cuộc Thi Kết Khóa Năm II Và Lễ Khai Khóa Năm III Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

G
BHD.PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG
BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC V
BAN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC
MIỀN TÂY NAM BỘ

~~~~~~o0o~~~~~~
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang , ngày 7  tháng 7 năm 2018

BẢNG PHÂN CÔNG ĐIỀU HÀNH
Cuộc Thi Kết Khóa Năm II và Lễ Khai Khóa Năm III
Lớp Học Bậc Lực V Khu Vực Miền Tây Nam Bộ

 

– Căn cứ Thông báo số 06/TB-BĐHKV VI ngày 06/5/2018 của Ban Điều Hành Lớp học bậc Lực V khu vực VI v/v tổ chức thi kết khóa năm II và khai khóa năm III lớp học bậc Lực V Khu vực Miền Tây Nam Bộ;

-Căn cứ văn bản Hướng dẫn tổ chức thi bổ sung năm I và kết thúc năm II Lớp học huynh trưởng bậc Lực V của Ban Điều Hành Trung ương lớp học Bậc Lực V ,

Ban Điều Hành Lớp học bậc Lực V Khu vực Miền Tây Nam Bộ sắp xếp giờ giấc, công việc và phân công huynh trưởng phụ trách như sau :

1) Phân công anh Phước Tài cùng với huynh trưởng trẻ GĐPT Tam Bảo-Rạch Giá phụ trách âm thanh, trang trí hội trường, sắp xếp bàn ghế để phục vụ cuộc thi và lễ khai khóa. Sau khi kết thúc, dọn dẹp hội trường lại như cũ cho chùa.

2)Phân công anh Huệ Thiện chụp hình, viêt bài đăng lên trang web gdptkiengiang.vn và gởi cho anh Lê Hà Thọ làm Kỷ Yếu.

3)Phân công chị Tuệ Nghiêm làm Y tế và phụ giúp trong khâu ẩm thực

4)Phân công chị Diệu Phương làm MC buổi lễ khai khóa năm thứ III và hỗ trợ trong việc tập họp thí sinh.

4)Phân công huynh trưởng điều hành cuộc thi và lễ khai khóa :

GIỜ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

HUYNH TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

06.00

-Mời thí sinh xuống nhà ăn điểm tâm sáng

-Lo nước uống cả ngày cho ban tổ chức và thí sinh (Bình lớn + nhiều ly nhựa : 1 tại hội trường;  1 tại giảng đường chùa)

-Nước uống cho chư Tôn Đức trong lễ khai khóa (chai + ống hút)

-Nước uống cho thầy Minh Thành giảng bài (Ly đá chanh)

-Diệu Sang

-Diệu Âm

-Diệu Ý

-Tuệ Nghiêm

 

 

 

06.30

5 thí sinh của Kiên Giang vào phòng thi thi bổ sung năm I

-Điểm danh (Giám thị Phước Thành)

-Phát giấy thi ( Giám thị Nguyên Cường)

-Hướng dẫn thí sinh ghi vào giấy thi – Hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài thi (Minh Kim)

-Trình bày bao thư đựng đề thi còn nguyên  dấu niêm phong – Mở bao thư lấy đề thi giao cho anh Minh Kim (Diệu Thiện)

-Phát đề thi cho thí sinh (Ng.Cường +P.Thành)

 

-Diệu Thiện

-Minh Kim

-Phước Thành

-Nguyên Cường

 

07.00

 

Bắt đầu thi

-Phước Thành

-Nguyên Cường (coi thi)

 

08.30

-Giám thị thu bài  (Nguyên Cường)

-Cho thí sinh ký tên vào danh sách dự thi (Phước Thành)

-Giao bài thi cho anh Minh Kim (Nguyên Cường)

 

-Phước Thành

-Nguyên Cường

 

 

 

 

 

 

 

08.50

-Tập trung toàn thể thí sinh dự thi kết khóa năm II vào giảng đường, ngồi theo số ký danh ghi trên bàn (Diệu Phương – Phước Thành – Nguyên Cường)

-Điểm danh, báo cáo với anh M.Kim (Phước Thành)

-Niệm Phật – Chào huy hiệu (Diệu Phương)

-Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Diệu Phương)

-Đọc QĐ thành lập Hội đồng coi thi (Minh Kim)

-Phổ biến nội quy trường thi (Minh Kim)

-Phát giấy thi – Hướng dẫn thí sinh cách ghi và làm bài trên tờ giấy thi (Phước Thành + Nguyên Cường)

-Trình bày bao thư đựng đề thi còn nguyên vẹn dấu niêm phong – Mở bao thư lấy đề thi giao cho Minh Kim (Diệu Thiện)

-Phát đề thi (Phước Thành + Nguyên Cường)

 

 

 

-Diệu Thiện

-Minh Kim

-Phước Thành

-Nguyên Cường

-Diệu Phương

 

09.00

 

-Bắt đầu thi (Anh Phước Thành và Nguyên Cường coi thi)

 

-Phước Thành

-Nguyên Cường

 

10.30

 

-Giám thị thu bài thi (Nguyên Cường)

-Nhớ cho thí sinh ký tên vào danh sách dự thi (Phước Thành)

-Giao nộp bài thi cho anh Minh Kim (Nguyên Cường)

 

 

-Phước Thành

-Nguyên Cường

 

 

11.00

 

-Mời Ban tổ chức và thí sinh vào nhà ăn dùng cơm trưa

-Thông báo chỗ nơi cho thí sinh nghỉ trưa

-Dặn dò những điều cần thiết (nếu có)

 

-Diệu Sang

-Diệu Âm

-Diệu Ý

-Tuệ Nghiêm

 

 

 

13.00

-Tập trung vào hội trường (Diệu Phương)

– Thu tiểu luận  (Nguyên Cường)

– Thu 80.000 Đ/ 1 thí sinh (Diệu Ý)

-Phát tập tài liệu tu học bậc Lực V năm thứ 3 (Minh Kim)

-Học hát bài Vạn Hạnh Ca (Diệu Phương)

-Dặn dò cần thiết (nếu có) (Diệu Thiện)

-Diệu Thiện

-Minh Kim

-Diệu Phương

-Nguyên Cường

-Diệu Ý

 

 

14.00

 

-Cung thỉnh chư Tôn Đức (Minh Kim)

-Niệm Phật – Chào huy hiệu Sen Trắng (Diệu Phương)

-Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Diệu Phương)

-Báo cáo kết quả năm II của lớp học bậc Lực V (Minh Kim)

-Huấn từ của Chị Cố vấn lớp hoc bậc Lực V khu vực miền Tây Nam bộ (Diệu Thiện)

-Đạo từ của Ban Chứng minh (Thầy đại diện ban chứng minh)

-Cảm tạ của anh Trưởng Ban Điều hành lớp học bậc Lực V khu vực miền Tây Nam bộ (Minh Kim)

-Hồi hướng (Diệu Phương)

-Cung tiễn chư Tôn Đức rời hội trường (Diệu Phương)

 

 

Toàn thể huynh trưởng trong ban tổ chức và thí sinh bậc Lực V

 

14.30

-Cung thỉnh giáo thọ sư (Minh Kim)

-Niệm Phật (Minh Kim)

-Giới thiệu Giáo thọ sư và đề tài (Minh Kim)

-Đại Đức Thích Minh Thành thuyết giàng đề tài “Bát Nhã Tâm Kinh”

Toàn thể huynh trưởng trong ban tổ chức và thí sinh bậc Lực V
 

16.00

-Lời niệm ân của ban tổ chức (Diệu Thiện)

-Hồi hướng (Minh Kim)

-Cung tiễn giáo thọ sư rời giảng đường (Minh Kim)

-Dặn dò trước lúc chia tay (Minh Kim)

-Kết dây thân ái

Toàn thể huynh trưởng trong ban tổ chức và thí sinh bậc Lực V

 

 

Trên đây là bảng phân công huynh trưởng tổ chức điều hành kỳ thi kết khóa năm thứ II và khai khóa năm thứ III lớp học huynh trưởng bậc Lực V Khu vực miền Tây Nam bộ.

Vì sự thành công của kỳ thi mà Trung ương đã tin tưởng giao cho Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Kiên Giang tổ chức, tôi rất mong các huynh trưởng được phân công hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng tin tưởng của Trung ương cũng như chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Kiên Giang.

NƠI NHẬN :

-ĐĐ Trưởng Ban HDPT “Để báo cáo”
-Các huynh trưởng được phân công
“Để thực hiện”
-Ban biên tập website gdptkiengiang.vn
               “Để đăng tải”
-Lưu Văn phòng

TRƯỞNG BAN HƯƠNG DẪN PB.GĐPT KIÊN GIANG
Kiêm CỐ VẤN LỚP BẬC LỰC V
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang