Browsing Tag

bậc lực

bậc lực

Khen Mình – Chê Người

Trong giao tiếp hàng ngày chúng ta thường gặp nhiều đối tượng có người dễ mến , có kẽ khó ưa, có người trung thực, có người gian dối, để đánh giá một người tốt hay xấu không phải dễ dàng, nếu vội vàng có khi ta ân hận suốt đời..Tuy nhiên…
Đọc thêm...