BHD.PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG

BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC V

BAN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC

MIỀN TÂY NAM BỘ


~~~~~~o0o~~~~~~

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 15  tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v khai khóa năm thứ hai lớp học Bậc Lực V

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý anh chị học viên lớp học Bậc Lực V khu vực Miền Tây Nam bộ,

Vừa qua, chúng ta đã tham dự thành công kỳ thi kết khóa năm thứ I lớp học bậc Lực V được tổ chức ngày 22/7/2017 tại TP.Quảng Ngãi;

Căn cứ tinh thần Thông báo số 226/GĐPT-TW ngày 20/4/2017 của Ban Điều hành bậc Lực V Trung ương, tại mục 5 có ghi: “…Các khu vực khai khóa năm II vào tháng 9 năm 2017…”;

Nay, Ban Điều hành lớp học Bậc Lực V khu vực Miền Tây Nam bộ xin thông báo như sau:

1/-Buổi lễ khai khóa năm thứ 2 lớp học Bậc Lực V khu vực Miền Tây Nam Bộ sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 16/9/2017 tại chùa Phật Quang, số 83 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang,TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Chương trình làm việc như sau:

08 giờ :        1.Cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh

                   2.Niệm Phật cầu gia bị

                   3.Lễ Đoàn

                   4.Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự

                   5.Phát biểu khai mạc

                   6.Báo cáo nội dung lớp học Bậc Lực V

                   7.Đạo từ của ban Chứng minh

                   8.Cảm tạ của ban tổ chức

                   9.Hồi hướng

                  10.Cung tiễn Chư Tôn đức rời hội trường.

09.30 :         -Học viên tiếp thu đề tài “Phật giáo trong sứ mệnh hòa bình”

                    do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn thuyết giảng.

11.00 :         -Ngọ trai – Chỉ tịnh

13.00 :         -Sinh hoạt – giao lưu

13.30 :         -Học viên tiếp thu đề tài “Tam Vô Lậu Học”

                    do Sư cô Thạc sĩ Thích Nữ Thoại Liên thuyết giảng.

15.00 :         -Dây thân ái – Ra về       

2/-Tập tài liệu bậc Lực V năm thứ hai đã được phát cho các tỉnh (do Minh Kim phát lúc ở trại Quảng Ngãi). Đề nghị các tỉnh photo cho mỗi học viên trong tỉnh 1 tập. Khi về dự lễ khai khóa năm thứ hai xin mang theo tập tài liệu vừa nêu.

Riêng 01 học viên tỉnh Hậu Giang vì không có mặt ở Quảng Ngãi nên sẽ nhận tài liệu khi qua Kiên Giang dự lễ khai khóa.

3/-Mỗi học viên đóng góp năm mươi ngàn đồng (50.000) cho Ban điều hành khu vực để chi phí trong việc trang trí hội trường và cúng dường giảng sư.

4/-Học viên mặc lễ phục khi tham dự lễ khai khóa.

Rất mong các anh chị học viên Bậc Lực V khu vực Miền Tây Nam bộ tham dự đông đủ buổi lễ khai khóa năm thứ hai và tiếp thu hai bài học giáo lý quan trọng của chương trình bậc Lực năm nay.

 

 

                              

TM.BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC V

KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

              Huynh trưởng cấp Tấn

              Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here