Thông Báo: V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
SỐ: 31/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~
 

 

Rạch Giá, ngày 22  tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực

Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-GĐPT ngày 28/8/2017 của Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang v/v tổ chức tu học cho huynh trưởng GĐPT trong tỉnh;

Nay, Ban hướng dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Kiên Giang thông báo đến toàn thể huynh trưởng trong tỉnh như sau:

Các lớp học bậc Kiên, Trì, Định, Lực sẽ được tổ chức đồng loạt :

Thời gian : từ 13 giờ đến 16 giờ ngày thứ bảy, 28/10/2017

-Địa điểm :

          -Bậc Kiên, Trì học tại chùa Tam Bảo-Rạch Giá

          -Bậc Định, Lực học tại tịnh xá Ngọc Hải

-Thành phần Giáo thọ sư :

          -Bậc Kiên : Đại đức giảng sư Thích Đức Minh

          -Bậc Trì : Sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Nhẫn

          -Bậc Định : Đại đức giảng sư Thích Trí Dũng

          -Bậc Lực : Sư cô giảng sư Thích Nữ Thoại Liên

Rất mong các đơn vị triển khai Thông báo này và tạo điều kiện cho anh chị em huynh trưởng đến dự học đông đủ để năng cao phẩm chất và tay nghề của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

                              

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

          Huynh Trưởng cấp Dũng
         Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.