Trầm Tư Về Tình Nghĩa Lam Viên

Trong tổ chức GĐPT, ACE Lam viên có một thứ để phát huy tinh thần Lục Hòa, giữ gìn mối đoàn kết nhằm duy trì sự ổn định, tạo thuận duyên cho tổ chức Áo Lam phát triển đi lên, đó chính là TÌNH NGHĨA LAM VIÊN

THUẦN + CHUYÊN

Nhìn lại lịch sử GĐPT trong hơn 70 năm qua, chúng ta thật đáng mừng vì tổ chức ta không thiếu những huynh trưởng đầy đủ thuần và chuyên. Có vậy mới bảo tồn được GĐPT qua bao biến thiên lịch sử của đất nước và giáo hội. Ngày nay, trên khắp nước ta, đâu đâu cũng có mặt Người Huynh trưởng GĐPT thuần và chuyên đang nêu cao tấm gương “Thân giáo” cho hàng vạn đoàn viên Áo Lam cả nước noi theo. Những Anh Chị này chính là rường cột vững chắc của ngôi nhà Lam hôm nay.

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Và Việc Thờ Cúng Thổ...

Không biết tại miền Trung, cái nôi của Gia Đình Phật Tử, thì như thế nào; còn như ở Nam bộ, nhất là tại...

Hỡi Anh Chị Huynh Trưởng, Xin Đừng Suy Nghĩ Như Thế...

Sau khi bài viết “Kỷ luật: yếu tố phát triển của GĐPT” xuất hiện trên trang Web gdptkiengiang.vn thì không khí nơi địa phương...

Ý Nghĩa Việc Xếp Cấp Và Thọ Cấp Trong Gia Đình...

Việc xét xếp cấp trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử (GĐPT) có tầm quan trọng và mang một ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm cho tổ chức Áo Lam thêm chặt chẽ, nhờ đó tăng thêm sức mạnh cho con thuyền Lam vượt qua bao thác ghềnh, sóng gió, mang sứ mạng phụng sự đạo pháp và dân tộc đi đến bến bờ viên mãn.

Hướng Đến Hội Nghị Lần Thứ 12 Gia Đình Phật Tử...

HƯỚNG ĐẾN HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG LẦN THỨ 12 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TOÀN QUỐC Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Giới PHAN NGỌC THẢO Phó Trưởng ban TT.BHD.PBGĐPT.TW Trưởng...

Văn Nghệ Của GĐPTVN Trong Văn Hóa Phật Giáo Giữa Thời...

I/ Định nghĩa Văn nghệ: Trước hết chúng ta cần định nghĩa Văn nghệ là gì? Theo các tự điển thì Văn nghệ là hình...

Đổi Mới Phương Thức Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử

LỜI GIỚI THIỆU: Kính thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Trung ương đã quyết định tổ chức...

Cần Đổi Mới Phương Thức Dạy Hát Tại Các Đơn Vị...

LỜI GIỚI THIỆU: Kính thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,Ban Hướng Dẫn Phân ban Gia Đình Phật Tử Trung ương đã quyết định tổ chức...

Những Đề Xuất Góp Phần Duy Trì Và Phát Triển Tổ...

Hướng Đến Hội Nghị Đại Biểu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc Lần Thứ 12 LỜI BAN BIÊN TẬP : Kính thưa Anh Chị...