Bạn phải yêu theo cách mà người bạn yêu cảm thấy tự do. Tình yêu chân thật là không còn trói buộc.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cửa Sổ

Cửa Sổ

Trang 1/15 1 2 15