Huấn Luyện

Huấn Luyện

T
Thiện Vũ
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 tại GĐPT Bửu Thọ
18/09/2023
Save
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 tại GĐPT Bửu Thọ
T
Thiện Vũ
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
31/07/2023
Save
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
T
Thiện Vũ
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
31/07/2023
Save
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
G
GĐPT Kiên Giang
Tinh Thần Trại Vạn Hạnh
10/10/2021
Save
Tinh Thần Trại Vạn Hạnh
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
08/08/2020
Save
Buổi học cuối cùng của lớp Kiên – Trì – Định
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
14/03/2020
Save
Buổi học đầu năm Canh Tý của lớp Kiên - Trì - Định - Lực
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
03/11/2019
Save
Lớp học Kiên - Trì - Định tháng 10/2019
G
GĐPT Kiên Giang
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
17/09/2019
Save
Lớp Học Kiên Trì Định Tháng 7 và 8/2019 - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
21/08/2018
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên - Trì - Định tháng 8
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học tháng 3 của lớp huấn luyện Huynh Trưởng - GĐPT Kiên Giang
04/04/2018
Save
Buổi học tháng 3 của lớp huấn luyện Huynh Trưởng - GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
01/02/2018
Save
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Kiên Giang: Tổ Chức Lớp Học Kiên – Trì - Định – Lực
05/11/2017
Save
GĐPT Kiên Giang: Tổ Chức Lớp Học Kiên – Trì - Định – Lực