Thứ hai, Ngày 27 tháng 9 Năm 2021 (Ngày 21 tháng 8 năm Tân Sửu)
Khi chúng ta vội vã, chúng ta in lo lắng và buồn phiền trên trái đất. Chúng ta phải đi theo một cách mà chúng ta chỉ in hòa bình và thanh thản.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Huấn Luyện

Huấn Luyện

Trang 1/2 1 2