Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 tại GĐPT Bửu Thọ

T

“Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người trẻ tuổi, và điều này cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên. Với tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục và hướng dẫn, Phân ban Gia đình Phật tử (PBGĐPT) luôn đóng vai trò quan trọng như một bộ não của tổ chức Áo Lam trong tỉnh.

Trong bối cảnh mục tiêu của chúng ta là tạo ra một môi trường giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên, PBGĐPT luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các đơn vị GĐPT trên khắp tỉnh đều hoạt động với sự hoàn mỹ và tuân thủ các tiêu chí và nguyên tắc của tổ chức. Điều này không chỉ là để thể hiện sự tổ chức mà còn để đảm bảo rằng chúng ta đang cống hiến cho sự phát triển tốt đẹp của các thế hệ trẻ.

Chỉ khi các đơn vị GĐPT hoạt động một cách hoàn mỹ, tổ chức của chúng ta mới thực sự trở thành một tổ chức giáo dục mang lại lợi ích thiết thực cho thanh thiếu đồng niên. Ngược lại, nếu chúng ta không đạt được mức độ hoàn mỹ này, thì chúng ta có thể chỉ là một đám thanh thiếu niên tụ tập vô chùa chơi giỡn một cách vô ích.

Nhằm đánh giá và thăng hạng sự hoàn mỹ của các đơn vị GĐPT, PBGĐPT đã đề xuất danh hiệu “Đơn Vị Vững Mạnh” và đã xây dựng các tiêu chí cụ thể mà các đơn vị phải tuân theo trong sinh hoạt của họ. Việc đạt được danh hiệu “Đơn Vị Vững Mạnh” có nghĩa là đơn vị đó đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí này, và đã thực sự thực hiện chức năng giáo dục của một đơn vị GĐPT.”

Trích lời Cố Huynh trưởng cấp Dũng Minh Kim – Quách Văn Thành

Được sự phân công của PBGĐPT tỉnh Kiên Giang, huynh trưởng cấp Tín Diệu Tiến – Phạm Thị Thảo đã thực hiện khảo sát đơn vị vào ngày 17/9/2023 từ 13h00 đến 16h30, với sự hiện diện của hơn 70 đoàn sinh huynh trưởng của GĐPT Bửu Thọ.

Khảo sát này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng GĐPT Bửu Thọ đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn mỗi ngày, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và tương lai của áo lam.

GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 GĐpt Bửu Thọ: Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023

 

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang