Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh 2023 tại GĐPT Kim Quang

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 20/8/2023, tại chùa Kim Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang; Huynh trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, Phó Trưởng ban TT BHD Gia Đình Phật Từ Tỉnh Kiên Giang đã đến khảo sát các mặt sinh hoạt của GĐPT Kim Quang trong phong trào thi đua “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” do BHD.GĐPT Tỉnh Kiên Giang phát động trong năm 2023.

Huynh trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn đã khảo sát sinh hoạt của đơn vị Kim Quang qua 23 tiêu chí đã được các đơn vị bàn bạc thống nhất.trong phiên họp đầu năm.

Buổi khảo sát kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 2 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 8 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 7 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 6 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 5 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 4 Khao Sat Don Vi Vung Manh 2023 Tai Gdpt Kim Quang 3

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.