BHD PB GĐPT Kiên Giang tổ chức lớp Kiên – Trì – Định tháng 8

Thực hiện chương trình tu học và huấn luyện Huynh Trưởng năm 2018, ngày 19/8/2018 Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tổ chức lớp tu học dành cho Huynh Trưởng đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang.

Lớp bậc Kiên và bậc Trì được tổ chức tại chùa Tam Bảo (Tp Rạch Giá). Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang hướng dẫn lớp bậc Trì; Huynh Trưởng cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn, UV Thiếu Nam cùng Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, UV Thiếu Nữ hướng dẫn lớp bậc Kiên.

Tại TX Ngọc Hải (Tp Rạch Giá), lớp bậc Định được diễn ra dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang và Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng hướng dẫn.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.