Khai mạc trực tuyến Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh V – 2021

Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương đã có văn thư số 146/2021 ngày 09 tháng 10 năm 2021 gởi đến quý Ban Thường trực Phân Ban tỉnh thành có trại sinh dự trại Vạn Hạnh V để thông tin về lễ Khai mạc trực tuyến.

Xin gởi đến quý anh chị toàn văn thông tin này
tb

Xem thêm:

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.