Mỗi ý nghĩ của bạn, bất cứ điều gì bạn nói, bất kỳ hành động nào bạn làm, nó mang chữ ký của bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

CLB Bậc Lực V (khu vực 6)

Trang 2/2 1 2