Đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y ca sa tại Bổn tự

Ngày 30/8/2018, nhầm ngày 22/7 Al, đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y cà sa tại Bổn tự. Đến tham dự buổi lể có sự chứng minh của chư Hòa Thượng, Thượng tọa,Chư Đại Đưc tăng, Quí Ni Trưởng, Ni sư cùng rất đông đảo Thiện nam, Tín nữ trên địa bàn xã Dục Tượng.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.