Đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y ca sa tại Bổn tự

G

Ngày 30/8/2018, nhầm ngày 22/7 Al, đơn vị GĐPT Phước Lập cúng dường dâng y cà sa tại Bổn tự. Đến tham dự buổi lể có sự chứng minh của chư Hòa Thượng, Thượng tọa,Chư Đại Đưc tăng, Quí Ni Trưởng, Ni sư cùng rất đông đảo Thiện nam, Tín nữ trên địa bàn xã Dục Tượng.


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Và người khác không biết,
  Chúng ta đây bị hại.
  Chỗ ấy, ai hiểu được
  Tranh luận được lắng êm.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 05 năm 2024
  21
  Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
  Thứ 3
  Ngày Ất Dậu
  Tháng Kỷ Tỵ
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  14
  Tháng 04
  Kiên Giang