Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chánh Kiến

Chánh Kiến

Trang 1/10 1 2 10