Dùng vua Quang Trung che chở cho Ngô Đình Diệm

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.