Sống vì CHÍNH NGHĨA vì Dân DÁM NÓI THẲNG NÓI THẬT mới là người Hùng, đúng không ?

Pháp thoại khai tâm do Thượng Tọa Thích Chân Tính giảng về cách đối nhân xử thế qua câu chuyện ngụ ngôn: “Chim Cú và Chim Gáy”

https://youtu.be/LGKenbpLFKs

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.