Sống vì CHÍNH NGHĨA vì Dân DÁM NÓI THẲNG NÓI THẬT mới là người Hùng, đúng không ?

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.