THÔNG BÁO: v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 17/2024/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
v/v Đăng ký tham dự trại huấn luyện
Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang
cho Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

Thực hiện Thông báo số 79/2024/TB-GĐPT-TW ngày 14/4/2024 của Phân ban GĐPT Trung ương về việc Tổ chức Trại Huấn luyện Huynh trưởng 3 cấp cho các đơn vị GĐPT miền Tây Nam bộ.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 của Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã được Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN tỉnh Kiên Giang thông qua.

Thường trực Phân Ban GĐPT Kiên Giang xin thông báo đến các đơn vị thông tin về liên trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang của Phân Ban GĐPT Trung Ương như sau:

I-THỜI GIAN:

 • Giai đoạn 1: Học Hàm thụ (Phân phối các đề tài được Huấn luyện về cho các Trại sinh tự học và kiểm tra trước khi khai mạc Giai đoạn 2)
 • Giai đoạn 2: Từ ngày 05/7/2024 đến ngày 7/7 năm 2024

II-ĐỊA ĐIỂM:

chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang)

III-THÀNH PHẦN TRẠI SINH:

1. Trại Lộc Uyển:

 • Tối thiểu 18 tuổi cho Đoàn sinh đang sinh hoạt
 • Tối thiểu 20 tuổi cho Thanh niên mới vào.

2. Trại A Dục:

 • Tối thiểu 21 tuổi
 • Đã trúng cách Lộc Uyển 02 năm
 • Có chứng chỉ trúng cách bậc Trì

3. Trại Huyền Trang

 • Đã trúng cách Trại A Dục 03 năm
 • Có chứng chỉ trúng cách bậc Định

IV. HỒ SƠ PHẢI NỘP:

Các đơn vị gởi file danh sách Huynh trưởng trại sinh tham dự trại theo mẫu đính kèm về Chánh Thư ký trước ngày 24/5/2024 (Các đơn vị nhấn vào đây để tải mẫu đăng ký).

Ngoài ra mỗi trại sinh cần nộp các hồ sơ sau (áp dụng cho cả 3 trại):

 • Photo các giấy chứng nhận trúng cách các Bậc học và Trại Huấn luyện đã tham dự: Mỗi thứ 2 bản
 • Mỗi trại sinh nộp 2 ảnh 3 x 4 (Đoàn phục)
 • Nếu là Trại Huyền Trang, Photo Giấy Chứng nhận cấp Tập: 2 bản

V. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:

1. Huynh trưởng dự trại phải do đơn vị lập danh sách, gia trưởng ký tên ký duyệt, theo mẫu.

2. Trại phí: 100.000đ (một trăm nghìn đồng)

3. Đơn vị nộp danh sách phải kèm trại phí gởi về Thủ quỹ Phân Ban trước ngày 24/5/2024.

Rất mong các đơn vị kịp thời triển khai đầy đủ Thông báo này đến các huynh trưởng trại sinh và tạo điều kiện giúp đỡ cho anh chị em tham dự trại đạt kết quả huấn luyện tốt đẹp.

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang