Quang lâm chứng minh lễ phát nguyện có sư cô Thích nữ Thoại Liên – Trụ trì chùa Bửu Sơn, cố vấn Giáo hạnh GĐPT Bửu An, cùng toàn thể Ban Huynh trưởng GĐPT Bửu An và 66 em đoàn sinh. Đợt này, Ban huynh trưởng đã xét chọn được 26 để làm lễ phát nguyện vào đoàn, chính thức trở thành đoàn viên GĐPT Việt Nam.

Thay mặt Ban huynh trưởng, Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới – Liên Đoàn trưởng GĐPT Bửu An đã nói rõ ý nghĩa buổi lễ và ý nghĩa chiếc huy hiệu hoa sen – biểu trưng thiêng liêng cao quý của tổ chức GĐPT Việt Nam.

Sau đó, các em đoàn sinh đã được sư cô Trụ trì truyền trao ánh sáng trí tuệ và toàn thể các em được phát nguyện tuyên đọc lời phát nguyện và đọc điều luật GĐPT Việt Nam trước Tam bảo.

Sau cùng, Sư cô Trụ trì đã thay mặt Tam bảo chứng minh ban những sách tấn và chúc mừng các em được phát nguyện đợt này cũng như nhắc nhở, động viên các em chưa được phát nguyện.

Trước đó, Sư cô Trụ trì cũng đã tổ chức Lễ quy y truyền giới cho các em tại Chánh điện chùa Bửu Sơn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here