Đoàn khảo sát do Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, Chánh thư ký BHD PB GĐPT Tỉnh tiến hành khảo sát

Về phía đơn vị, tiếp và làm việc với đoàn có:

-Anh Thiện Lâm Trương Văn Dật, Q. Liên Đoàn Trưởng GĐPT Bửu An

-Cùng toàn ban huynh trưởng của đơn vị.

Đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện 23 tiêu chí xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2017 của đơn vị. Sau đây là một số nhận xét của đoàn:

-Có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý và có phát trước cho mỗi huynh trưởng

-Sinh hoạt đúng giờ và trình tự

-Có đủ huynh trưởng hướng dẫn 4 bậc học.

-Có 4/5 loại sổ sách.

– 100% đoàn sinh có tập chép bài, đồng phục đầy đủ, có đeo đầy đủ cấp hiệu bậc học.

-Huynh trưởng dạy HĐTN có sử dụng giáo an, buổi học nghiêm túc, vui tươi.

-Số lượng đoàn sinh có mặt: Thiếu Nam 3, Thiếu Nữ 05, Đồng niên 10, Đồng nữ 06

-Huynh trưởng có mặt: 07/08

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh:  27/40

Bên cạnh những mặt thực hiện tốt, đơn vị còn một vài hạn chế như:

– Đơn vị chưa có Đoàn quán đúng tiêu chuẩn

-Còn thiếu cờ đội, chúng, đàn

-Sĩ số đoàn sinh vắng nhiều so với đợt 01.

-Sổ khí mảnh chưa đúng mẫu.

Kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã có cuộc trao đổi với ban huynh trưởng nhằm giúp các anh, chị nhận ra những mặt được và chưa được của đơn vị để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới.

Buổi khảo sát kết thúc lúc 11 giờ cùng này.

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát ĐVVM Tại GĐPT Bửu An

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here