Thiên Nhãn Thông 2

THIÊN NHÃN THÔNG 2

*Mục Đích: Rèn luyện khả năng nhận biệt, xét đoán người qua âm thanh, tiếng nói mà không cần nhìn thấy.
*Số Lượng: Nhóm, tập thể.
*Địa Điểm: Ngoài sân, trong Phòng
*Đội Hình: Vòng tròn
*Quản Trò Giải Thích: Tất cả đứng vòng tròn, Quản trò chọn một em, bịt mắt. Em bịt mắt có thể dùng âm thanh như tiếng gà gáy, chim hót hoặc tiếng nói như chào hỏi để buộc người đang đứng đối diện phải lên tiếng để người bịt mắt đoán ra người đang đứng trước mặt mình. Chon cách nào thi chỉ một lần thôi.
*Cách Chơi: Người bịt mắt di chuyển đến đứng trước một người trong vòng tròn và cất tiếng gáy( hoặc tiếng chim hót hoặc một câu chào hỏi…) Nếu tiếng gáy thì người đối diện đáp lại tiếng gáy giống như vậy. Nếu câu nói, câu hỏi thì người đối diện lặp lại câu nói, câu hỏi y như vậy. Qua đó người bịt mắt đoán ra người đứng đối diện. Đoán đúng thì thay đổi nhau; đoán sai thì tiếp tuc.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:Người đoán đúng nhanh nhất là người có Thiên nhãn thông; người có nhiều lần sai sẽ bị phạt bằng một bài hát hoặc múa voi…

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.