Nhắc Tên Làm Quen

NHẮC TÊN LÀM QUEN.

*Mục Đích: Tạo cơ hội cho các em trong Đoàn, trong Gia Đinh ghi nhớ tên, nhất là Pháp danh của nhau; đặc biệt ở những lúc có những đoan sinh mới vào đoàn, hình thành một không khí vui tươi thân ái.
*Số Lượng: Đông người, có thể giới hạn ở phạm vi Đoàn, Đàn, Đội, Chúng.
*Địa Điểm: Ngoài sân hoặc trong phòng.
*Đội Hình: Vòng tròn.
*Quản Trò Giải Thích: Quản trò điều khiển và tham gia khi bắt đầu cuộc chơi bằng cách cho mọi người giới thiệu tên( hoặc Pháp danh của minh). Sau đó tiến hành cuộc chơi theo nhịp hỏi đáp. Ai không nêu được tên người khác trong vòng sẽ bị phạt. Điều quan trọng là cần phải ghi nhớ tên người bạn, khi họ tự giới thiệu trước khi bắt đầu cuộc chơi.
*Cách Chơi:
            -Quản trò xướng lên: Nhắc tên ! nhắc tên!
            -Tập thể : Tên chi? Tên chi?
            -Quản trò : Tên Hồng, tên Hồng
            -Hồng : ( nhanh chóng tiếp theo nhịp ): Nhắc tên! nhắc tên!
            -Tập thể : Tên chi? Tên chi?
            -Hồng : ( nêu tên người bạn khác trong vòng) : Tên Dũng! Tên Dũng!( hoặc Diệu Hoa! Diệu Hoa! )
            Người có tên Dũng lai tiếp nối. Nếu Dũng không nêu được tên người bạn trong vòng thì vi phạm luật chơi.
            Quản trò khéo léo điều khiển cuộc chơi theo một nhịp điệu nhanh hay chậm tùy theo đối tượng được nêu tên.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:Để cuộc chơi vui nhộn, thân thiện, nên chỉ sử dụng hình phạt nhẹ nhàng vui nhộn: Như chê khen tập thể, hoặc hát múa đối với cá nhân vi phạm. Sau đó họ vẫn tiếp tục tham gia cuộc chơi.


Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.