Browsing Tag

gia đình

gia đình

Tìm Hiểu về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 54: Sự Phân Chia Đối Tượng Giáo Dục Trong Gia Đình Phật Tử

Nền giáo dục Gia Đình Phật Tử (GĐPT) tùy thuận theo sự khác biệt tự nhiên ấy để quy hoạch đối tượng giáo dục của tổ chức mình. Vì vậy, có sự phân chia về giới tính và độ tuổi của đoàn sinh nhằm đề ra nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp…
Đọc thêm...

Bậc Thiên Nhơn Sư

Hôm nay là Ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày tôn vinh nghề dạy học và cũng là ngày tôn vinh những bậc thầy trong thiên hạ. Nhân dịp này, giới Phật tử nói chung, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử nói riêng, chúng ta dành đôi dòng trên mục Chánh Kiến…
Đọc thêm...