gia đình

gia đình

G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: v/v đón tiếp đoàn Ban hướng dẫn PBGĐPT Trung ương
18/03/2017
Save
THÔNG BÁO: v/v đón tiếp đoàn Ban hướng dẫn PBGĐPT Trung ương
G
GĐPT Kiên Giang
Bản Tin An Viên: BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Phiên Đầu Năm
05/01/2017
Save
Bản Tin An Viên: BHD PB GĐPT Kiên Giang Họp Phiên Đầu Năm
G
GĐPT Kiên Giang
Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Năm 2016
02/01/2017
Save
Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Năm 2016
G
GĐPT Kiên Giang
Rộn rã không khí chuẩn bị ngày hội lớn
31/12/2016
Save
Rộn rã không khí chuẩn bị ngày hội lớn
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp triển khai công tác tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
04/12/2016
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp triển khai công tác tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Tìm Hiểu về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 54: Sự Phân Chia Đối Tượng Giáo Dục Trong Gia Đình Phật Tử
03/12/2016
Save
Tìm Hiểu về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 54: Sự Phân Chia Đối Tượng Giáo Dục Trong Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Hạt Muối – Lời Phật Dạy Trong Kinh Nikàya
22/11/2016
Save
Hạt Muối – Lời Phật Dạy Trong Kinh Nikàya
G
GĐPT Kiên Giang
Bậc Thiên Nhơn Sư
20/11/2016
Save
Bậc Thiên Nhơn Sư
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ Niệm 60 Năm GĐPT-KG và Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2016
19/11/2016
Save
THÔNG BÁO: V/v triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ Niệm 60 Năm GĐPT-KG và Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2016
G
GĐPT Kiên Giang
Chia Buồn: Huynh Trưởng cấp Tín Vĩnh Hanh Thái Chí Bình Từ Trần
04/11/2016
Save
Chia Buồn: Huynh Trưởng cấp Tín Vĩnh Hanh Thái Chí Bình Từ Trần
G
GĐPT Kiên Giang
Tìm Hiểu Về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 51: Lợi Ích Của Nền Giáo Dục GĐPT (tt)
02/11/2016
Save
Tìm Hiểu Về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 51: Lợi Ích Của Nền Giáo Dục GĐPT (tt)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ tổ chức sân chơi An Toàn Giao Thông
31/10/2016
Save
GĐPT Bửu Thọ tổ chức sân chơi An Toàn Giao Thông