Chủ tọa phiên họp là Huynh Trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang và Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.

Tham dự buổi họp có các anh chị Huynh Trưởng được phân công trách nhiệm theo kế hoạch số 33/KH-GĐPT; ngoài ra còn có sự tham gia của các anh chị Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng đại diện cho 12 đơn vị Gia Đình Phật Tử trong toàn tỉnh tham dự.

Tại buổi họp, Ban Hướng Dẫn đã tổ chức phân công các anh chị Huynh Trưởng vào các khối chức năng cụ thể theo tinh thần kế hoạch. Ngay sau đó, các Khối chức năng đã họp bàn và báo cáo phương hướng thức hiện công việc của khối mình. Đồng thời, các Khối chức năng cũng kết hợp cũng các khối khác để thực hiện các công việc được nhịp nhàng và hiệu quả trong Lễ chính.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here