TÌM HIỂU VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

C – ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GĐPT

I.Mục đích giáo dục trong GĐPT

II.Nội dung giáo dục trong GĐPT

III. Phương pháp giáo dục trong GĐPT

IV. Lợi ích của giáo dục GĐPT

1) Lợi ích giáo dục GĐPT đối với sự tu tập của đoàn viên GĐPT

2) Lợi ích giáo dục GĐPT đối với gia đình, xã hội và giáo hội

Kỳ 51:

PHẦN IV: LỢI ÍCH CỦA NỀN GIÁO DỤC GĐPT

I. LỢI ÍCH GIÁO DỤC GĐPT ĐỐI VỚI SỰ TU TẬP CỦA BẢN THÂN ĐOÀN VIÊN GĐPT:

NHỮNG LỢI ÍCH DO NỀN GIÁO DỤC GĐPT

ĐEM LẠI CHO ĐOÀN VIÊN GĐPT

 

I.LỢI ÍCH TRƯỚC MẮT:

1)Hướng tuổi trẻ về nẻo thiện:( Tiếp theo kỳ trước)

Đứng trước sự đi xuống đáng báo động về đạo đức của tuổi trẻ hôm nay, Phật Giáo Việt Nam cần phải làm một điều gì đó để chung tay cùng xã hội giải quyết tình trạng này. Chính vì vậy mà tổ chức Gia Đình Phật Tử ra đời nhằm quy tụ thanh, thiếu, đồng niên về dưới mái chùa, cung cấp cho họ những giờ phút sống trong môi trường hướng thiện; giới thiệu với họ những sự thật về cuộc đời mà trong nhà trường họ chưa bao giờ được học.

Chọn con đường đến với sinh hoạt GĐPT, một bộ phận giới trẻ hôm nay đã nói "không" với các tệ nạn xã hội đang bao vây họ ngoài xã hội. Dĩ nhiên, không phải tất cả thanh, thiếu niên đến với GĐPT là trở thành người tốt ngay tức khắc, họ cần thời gian và nhiều thiện duyên khác để hình thành mẫu người Phật tử chân chánh. Cho dù vậy, việc họ đến với sinh hoạt GĐPT đã là một điều đáng mừng, bởi vì họ đã chọn con đường hướng thiện. theo lời Phật dạy trong Kinh Phước Đức như sau:

Lánh xa kẻ xấu ác

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất

* * *

Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành

Được đi trên đường chánh

Là phước đức lớn nhất

* * *

Biết kiên trì phục thiện

Thân cận giới xuất gia

Dự pháp đàm học hỏi

Là phước đức lớn nhất

Vân vân ….

2)Chuẩn bị cho tuổi trẻ những điều kiện tu tập về sau:

GĐPT cung cấp cho giới trẻ những bài học giáo lý căn bản để họ hiểu đúng về đạo Phật. Những đề tài ấy bao gồm:

-Lịch sử đức Phật Thích Ca

-Quy y Tam Bảo

-Năm giới

-Mười điều thiện

-Thực hành Chánh niệm v.v…. tạo cho các em một nền tảng kiến thức Phật học, giúp các em tiến bước vững vàng trên con đường học Phật và tu Phật kéo dài suốt cuộc đời các em.

II.LỢI ÍCH LÂU DÀI:

1)Làm thay đổi hành vi:

Đoàn sinh GĐPT, khi bước chân vào chùa sinh hoạt sẽ dần dần hình thành những hành vi tốt như:

Biết tôn kính người đáng kính: các vị xuất gia là những bậc đáng kính trong xã hội, vì chư vị đi theo con đường của đức Thế Tôn "xả phú cầu bần – xả thân cầu đạo" với lý tưởng đem điều Thiện đến với xã hội nhân sinh và bản thân các vị xuất gia tu hành cũng là những tấm gương trong sáng về "tu thiện, hành thiện". Người nào biết kính trọng bậc đáng kính thì người đó sẽ bớt đi thói ngã mạn và được nhiều phước đức về sau.

Biết khép mình vào kỷ luật đoàn thể: sinh hoạt GĐPT đòi hỏi người đoàn viên phải tự khép mình vào kỷ luật của Đoàn.

*Đi sinh hoạt đúng giờ là kỷ luật

*Làm tròn nhiệm vụ là kỷ luật

*Kính trên nhường dưới là kỷ luật

*Thực hành 5 Điều luật ngành Thanh, Thiếu và 3 Điều luật ngành Đồng là kỷ luật.  V.v…

Người có tinh thần kỷ luật là người dễ thành công trong mọi công việc, nói theo nhà Phật: thành công cũng chính là phước báu .

Biết khiêm cung: đoàn viên GĐPT sống trong môi trường tu hành sẽ dần hình thành đức tính khiêm cung nơi con người mình:

*Khiêm cung trong suy nghĩ: tức là không nghĩ xấu về ai; không tìm cách hại ai; không kiêu căng tự mãn v.v…

*Khiêm cung trong lời nói: tức là không dùng lời lẽ hống hách, ngạo mạn và biết lắng nghe người khác; không khoe khoang, không vọng ngữ v.v…

*Khiêm cung trong việc làm: đi đứng khoan thai, cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng ôn tồn, làm việc gì cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, suy xét hậu quả việc mình làm.

Cải tạo hành vi chính là thực hành Chánh Nghiệp trong Bát Chánh Đạo vậy.  (Còn tiếp…)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here