BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 14/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 

 

Rạch Giá, ngày 18  tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v đón tiếp đoàn Ban hướng dẫn PBGĐPT Trung ương

Kính gởi:        ANH CHỊ EM BAN VIÊN

              BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT TỈNH

                             -KIÊN GIANG-

Thực hiện theo Thông báo số 223 – GĐPT/TW/TB ngày 15/3/2017 của Ban hướng dẫn PBGĐPT Trung ương V/v viếng thăm Phân ban GĐPT các tỉnh miền Tây Nam bộ ;

Thường trực BHD.PBGĐPT Tỉnh Kiên Giang kính mời toàn thể anh chị em ban viên BHD.PBGĐPT Tỉnh Kiên Giang có mặt để tiếp đón và làm việc với Đoàn :

-Thời gian : 13 giờ 30 ngày 23 tháng 3 năm 2017 ( nhằm ngày 26/2 âm lịch)

-Địa điểm : chùa Phật Quang

-Y phục : mặc lễ phục GĐPT

Kính đề nghị anh chị em có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi tiếp đón và làm việc với Trung ương được thành công tốt đẹp.

 

 

                              

TM.BAN HƯỚNG DẪN PBGĐPT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here