Hát Mừng Tri Ân

HÁT MỪNG TRI ÂN

*Mục Đích: Khuyến khích các Em hát những bài hát Phật Giáo có chủ đề tán dương, tri ân Cha Mẹ, Thầy Tổ, Bạn hữu, Đất nước, Tam Bảo.
*Số Lượng: Số đông, Nhóm, Tập thể.
*Địa Điểm: Trong Phong, Ngoai sân
*Đội Hình: Có thể có nhiều nhóm tham gia cuộc chơi với nhiều vòng tròn hoặc có thể chia thành nhóm, thành hàng
*Quản Trò Giải Thích: Nội dung của bài hát có đề cập đếng một danh từ chủ đề do quản trò nêu: Ví dụ Cha, Mẹ, Đất nước, Sông, Biển, Bồ tát, Phật…Mỗi nhóm đưa ra bài hát trong nội dung có từ hoặc danh từ chủ đề mà quản trò đã ra.
*Cách Chơi: Sau khi phân nhóm tham gia cuộc chơi, Quản trò ra chủ đề: Ví dụ  Cha; lần lượt từng nhóm hát bài hát trong đó có từ cha. Nhóm nào không hát được hoặc hát lại bài hát của nhóm khác, thì không có điểm. Tùy theo điều kiện, năng lực mà có qui định bài hát hát tập thể hay hát cá nhân tập thể vỗ tay phụ họa.
*Khen Thưởng Kỷ Luật:Nhóm nào có nhiều điểm nhứt sẽ chiến thắng cuộc chơi có thể bằng hình thức khen ngơi tập thể. Nhóm ít điểm nhứt nhận một hình phạt nhẹ nhàng như múa voi, hát một bài hát vui…

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.